Nasze reguły

Coffee Proficiency to nie tylko wyjątkowa kawa, to także specyficzny spsosób definiowania struktury firmy, relacji między pracownikami i relacji z klientami. Nasz sposób pracy opiera się na modelu "self management", w którym kluczowe są reguły i wyraźnie zdefiniowana misja.

1. Naszą misją jest tworzyć najlepszą kawę na świecie i serwować ją tak, by dawała radość. Kawa jest naszym narzędziem do tego, by zmienić świat wokół nas na lepszy, chcemy, by ludzie zaczęli się cieszyć tym, co jest dla nich dostępne, dobrymi produktami, miłą atmosferą, uczciwą relacją, by zaczęli ufać tym, którzy im coś sprzedają i by zaczęli traktować to jako coś naturalnego i wymagać tego od innych.

2. W Coffee Proficiency każdy sam definiuje swoje mocne strony, swoje talenty i zadania, które wykonuje najlepiej i sam szuka możliwości ich wykorzystania w ramach misji firmy.

3. Każdy sam wyznacza swoje zadania i progi rozwoju. Nasz zespół spotyka się regularnie i wspólnie omawiamy, w jaki sposób wykorzystać talenty, które sami w sobie widzimy, jak je przełożyć na wartość dla firmy. Na tej podstawie sami stawiamy sobie kolejne zadania do realizacji w trakcie roku, definiujemy, co oznacza doskonałość w ramach naszego zadania i jakie kolejne kroki ku jej osiągnięciu planujemy wykonać w najbliższym roku.

4. Raz na kwartał spotykamy się i jako zespół oceniamy postępy każdego z nas.

5. Nie ma u nas klasycznych szefów ani managerów. Pomysłodawca jest szefem, pod warunkiem, że przekona do swojego pomysłu pozostałych członków
zespołu i weźmie odpowiedzialność za swój projekt.

6. Będąc szefem projektu sam organizujesz sobie potrzebny sprzęt, ludzi, urządzenia itp.

7. Taki styl działania jest oparty na swobodzie, ale wymaga tego, by szanować się wzajemnie a to jest tym trudniejsze im większa jest różnorodność postaw. W naszym zespole nie narzucamy nikomu ani konkretnego stylu pracy, często też miejsca ani czasu, nie forsujemy najlepszych strategii realizacji jakiegoś zadania, bo uniwersalne strategie nie istnieją, każdy powinien wypracować własne, zgodne z jego temperamentem i zaletami. Rozliczamy się z podjętych przez same osoby zobowiązań a nie ze sposobu ich wykonania.

8. Wzmacniamy się wzajemnie, udzielając informacji zwrotnych, ale też prosząc o pomoc i pytając o radę, pomagamy innym w realizacji ich zadań.